Топлинно оборудване

ПИЕЗО ЗАПАЛКИ

ПИЕЗО ЗАПАЛКИ

Постоянна връзка.