Хладилно оборудване

АКСИАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ

АКСИАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ

Постоянна връзка.